Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Stenindustrimuseum

Sibbhult Stenmuseum.

Utemuseum är en utställningsform som Regionmuseet & Landsantikvarien i Skåne har utvecklat sedan 1986.Finns idag på tre platser i Skåne Kjugekull, Hallands Väderö och Haväng.Utemuseerna är till skillnad mot andra typer av museer obemannade tillgängliga året runt och har ingen entréavgift.Verksamheten bygger på lokal förankring och ansvar samtidigt som det ger idéer för framtiden och visar på olika möjligheter vid användandet av natursten.I museet visas handelsblock från olika svenska granitbrott där varje block getts fyra olika ytbearbetningar, råkilad, krysshamrad, flammad och polerad. Detta för att visa en av naturstenens viktigare estetiska kapaciteter.Olika ytbearbetningar ger samma sten olika karaktär.Detta pedagogiska sätt att visa natursten i samband med kurser seminarier och enskilda besök är mycket uppskattat.Golvet i ”järnvägsvagnen” har belagts med stenplattor med olika bearbetningar där besökaren själv kan känna på olika bearbetningar och ta till sig deras funktion och utseende.Spridda på större avstånd från ”järnvägsvagnen” finns skulpturer som tar fram stenens själ.Stenmuséets form knyter an till stenindustrins historia i området. Tidigare lastade man här sten på järnvägsvagnar.Byggherre:Stenkompetenscentrum Göinge utbildningscenter & Göinge Näringsliv.Arkitekt:Gunilla Svensson Arkitektkontor.Entreprenörer:Göinge Smides-Montage,Marmor & Granit AB.Leverantörer:Naturstenskompaniet AB,Emmaboda Granit AB.Källa:Sveriges Stenindustriförbund

Translate »