Rönneberga backar

Gravfältet ligger högst upp på en höjd med vidsträckt utsikt, 100 meter över havet. På båda sidor om vägen och runt Rönnebergagården ligger ett gravfält med tolv synliga gravhögar.Närmast gården ligger sex högar, där Bålhög med sina 35 meter och 5 meter höjd är den största. Många fler högar har tidigare funnits men de är försvunna eller överodlade. Öster om gården, på båda sidor om vägen, ligger åtta respektive sex högar. Den största är 25 meter i diameter och nästan 4 meter hög.Längst i nordväst finns den 4 meter höga “Höljer Danskes hög”, med 35 meter i diameter. Enligt en sägen sitter kung Höljer (Holger) Danske i högen iklädd full rustning. En annan variant menar att Holger sitter i ett underjordiskt valv under Kronborgs slott i Helsingör. När Danmark är i fara ska Holger Danske komma fram och rädda landet.Källa:Wikipedia

Translate »