Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Qvarnen i Allarp

Allarps Qvarn har gamla anor. Den omnämndes som kvarntorp med skvalte kvarn(enkel kvarn med vertikal axel) redan på 1670-talet. Kvarnen har sedan dess förändrats och byggts om i många omgångar allt eftersom tiderna förändrats och fastigheten bytt ägare.På mitten av 1800-talet byggde man till vattenkvarnen med en vädermölla (Holländare). Detta är en ganska ovanlig kombination, vattenkvarn och vädermölla,eftersom vattenkvarnar ofta ligger lågt i terrängen medan väder möllor ska ligga så högt som möjligt för att få luft under vingarna. Den brann dock ner, förmodligen 1885, och ersattes av en begagnad kvarn över byggnad från Småland.På 1930-talet blåste vingarna ner och några nya kom aldrig upp. Efter några år revs väderkvarnshuset och ersattes av ett vanligt brutet tak. Källa:Harjagers Härads Fornminnes & Hembygdsförening

Translate »