Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Prästastenarna

Prästastenarna från 1700-talet placerats ut då prästerna i Hyby och Bara lär ha samtalat vid denna plats!År 1790 planterades här en grupp träd av F. Swanander och O. Borup för att ge skugga till prästerna vid deras möten. På den högra stenen står det “Hugg icke niding handen skall wisna” med en relief av en hand. På den stora stenen är texten på latin. År 1819 sågades träden ner, alltså inte huggna.

Translate »