Perslunds Mölla

Möllan byggdes 1879 i Höör i Skåne. Vid sekelskiftet köptes den av möllardrängen Olof Andersson. Han rev möllan och återuppförde den vid norra utfarten i Åstorp. Där verkade den under olika ägare åren 1907-1966.Möllan är helt komplett med kvarnstenar, axlar och kugghjul av trä, vingar med segel och hissutrustning för mjölsäckar.Källa:Åstorps hembygdsförening

Booking.com
Translate »