Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Övraby Mölla

Övraby mölla byggdes 1887. Byggherre var mjölnaren Ola Andersson, Munkamöllan. Han anlitades som byggmästare av möllebyggaren Anders Östberg i Tomelilla. Möllan är än i dag fullt brukbar och en av de få väderkvarnar i Skåne som bevarats i ursprungligt skick, både vad beträffar själva byggnaden som maskineriet.Möllan är försedd med en hissanordning för intagning av spannmål. Vidare finns elevator, två stycken kvarnar (gröpkvarn och sammäldskvarn), sädeskross, valsstol med expressikt, spetsmaskin eller triör, så kallad “skala”.I möllan finns också en hjälpmotor (råoljemotor). Vindfångets storlek är två vingpar mäter 19 x 2,35 m. När vingarna går ett varv gör kvarnstenarna 7-8 varv.Källa:Övraby mölla

Foto Rosandra Nilsson
Övraby mölla Hemsida
Pos: 55.499306, 13.947083
Matställen i Tomelilla
Sevärt i Tomelilla

Translate »