Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Ödknaliung

Ödknaliung Borgruin

Ödknaliung omtalas i historien år 1307, då hertig Erik af Halland under den starkaste vintern här besegrade danska rytteriet, och år 1318 (eller 1316) intogs, afbrändes och utjemnades Örkelljunga fäste af konung Erik Menveds broder, hertig Kristoferslänsman Eskil Krake; lemningar efter fästet skola ännu i sednare tider varit syuliga.Källa:Historiskt lexikon öfver Sverige

Translate »