Norra Vrams prästgård

De skånska prästgårdarna såg under århundraden i stort ut som en traditionell fyrlängad bondgård men under 1800-talet förändrades detta. Genom en ny statlig förordning 1824 infördes regler som bland annat gällde att boningshuset skulle placeras på avstånd från ladugården, att det företrädesvis skulle byggas i två våningar och att huset skulle inredas med ett visst antal rum.Prästgården i Norra Vram är ett tydligt exempel på detta och här hade man redan 1816 försett den med ett nytt boningshus i två våningar. Det blev utbrutet ur den gamla gårdsfyrkanten och placerades ett tiotal meter längre norrut. Huset, som fick en karaktär av en herrgårdsbyggnad, har en hög bottenvåning i sten och en ovanvåning i rött tegel.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Booking.com
Translate »