Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Norra Kasern

Kristianstad var en av de fem befästa städerna i landet vid 1700-talets mitt. Det var i de här städerna som särskilda kasernbyggnader för förläggning av soldater uppfördes. Norra kasern, byggd 1754-1768, anpassades för att inkvartera enbart soldater och inga högre befäl. Den två våningar höga byggnaden har fasader i tegel, som skiftar i rött, brunt och gult, och ett tidstypiskt brutet tak. Kasernen är väl bevarad såväl till sin exteriör som interiör. Planlösning är oförändrad och inrättad efter det så kallade blocksystemets principer. Det innebär att trapphusen tillsammans med de åtta logementsalarna, fyra på varje våningsplan, bildar en egen separat sluten enhet, ett block. I landet är Norra kasern den enda som har planlösningen helt i behåll. Det är troligt att överintendent Carl Hårleman, ansvarig för fästningsbyggnationen och en av tidens mest tongivande arkitekter, svarade för ritningarna till kasernen.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »