Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Nedraby kyrkoruin

Nedraby kyrkoruin ligger vackert på en höjd där Örupsån rinner ut i Nybroån. Under medeltiden var Nedraby en egen socken, som 1635 delades upp mellan grannsocknarna Övraby och Benestad.Socknen ägdes av kungen. Den hette ursprungligen Arvelunda, ett namn som förekom åtminstone omkring 1230. Benämningen Nedraby dyker upp för första gången 1499.Kyrkan är uppförd omkring 1250, i övergången mellan romansk och gotisk stil. Den är byggd av kalksten, med långhus och rakt avslutat kor. Valven slogs vid mitten av 1400-talet och samtidigt byggdes tornet och ett vapenhus i söder.Socknen var liten och kunde under 1600-talet inte längre försörja en präst. Därför beslöt man, att socknen skulle delas mellan grannsocknarna, när prästen Peder Christensen Morsianus dog 1635. Kyrkan var då också i dåligt skick och man kunde inte gå in där utan ”största hassard och livsfara”.Det kyrkliga livet upphörde aldrig helt i Nedraby. Gudstjänster tycks ha förrättats in i sent 1600-tal och kyrkogården användes för begravningar. Den är än idag inte avlyst utan fortfarande kan begravningar förekomma här.I kyrkoruinen och på kyrkogården har man i samband med restaureringar under 1900-talet funnit krukskärvor och järnföremål från sen vikingatid eller tidig medeltid, ca 1000-1100 e Kr. Det visar att platsen har utnyttjats redan innan kyrkan byggdes.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Nedraby kyrkoruin Dokument
Pos: 55.501889, 13.920167
Matställen i Tomelilla
Sevärt i Tomelilla

Translate »