Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Månses

Månses Torp

Det gamla Kristianstads län var ett av de torprikaste i landet och en uppgift från år 1900 berättar att det då fanns 6 523 stycken. Av de många torpen som byggdes under 1800-talet i norra Skåne finns endast en mindre del bevarade. Torpet Månses hus och deras byggnadsskick i timmer är typiska för den här delen av landet. Torpet har en väldokumenterad historia. Den kan berätta om levnadsvillkoren under 1800-talet och den tidens stora befolkningsökning som innebar att ny odlingsmark behövde brytas. Följden blev att ett stort antal dagsverkstorp anlades på tidigare obrukad mark.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.255476, 14.407196
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »