Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Maltesholms slott

Maltesholm är ett slott i Östra Sönnarslövs socken i Kristianstads kommun. Slottet ligger 18 km sydväst om Kristianstad på Linderödsåsen. Maltesholm byggdes som ett renässansslott med en bred vallgrav 1635-1638 men fick sitt nuvarande utseende under 1780-talet med valmat tak och putsad fasad. Slottet är privat men parkanläggningen är öppen för allmänheten från slutet av april till mitten av oktober dagligen klockan 10-17.30.Under medeltiden tillhörde godset Vittskövle, som då innehades av släkten Brahe, sedan avskildes det och blev en utgård till Sönnarslövs by. Genom arv tillföll gården Anne Ramel och hon gifte sig 1625 med danske länsmannen i Kristianstad Malte Juul som gav gården sitt namn. Han utökade godset genom att köpa in mark från närliggande gods. År 1635 lät han uppföra den nuvarande slottsbyggnaden som ett renässans-slott i Kristian IV-stil. Det var byggt i tegel med tre våningar, två praktgavlar och ett trapptorn med en sirlig spira, omgivet av en bred vallgrav.Godset utökades under den rike och egensinnige Malte Ramels tid. Han var Skånes störste godsägare. Sonen Hans Ramel, som kallades för Bygge-Hans eftersom han ägnade stor tid åt att utveckla faderns gods och att resa praktbyggnader, fortsatte att expandera Maltesholm. Han byggde om slottet enligt tidens stil 1780. Han tog bort spiran, trappstegsgavlarna, sänkte slottet med en våning och gav det ett brutet valmat tak. Fasaden putsades och vindbryggan ersattes av en stenbro.Maltesholms gods Källa:Wikipedia.

Translate »