Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lyngby Borg

Slottsbacken

I Lyngby på Gamlegårdens ägor finns resterna av en gammal medeltidsborg som har kallats Lyngby Borg belagd från slutet av 1300-talet till 1500-talet.Resterna av borgen ligger i en sandbacke som i folkmun kallas “Slottsbacken” Någon egentlig utgrävning av backen har inte ägt rum förrän somrarna 2008 och 2009. Ingen vet därför hur borgen har sett ut. Man tror att borgen kan varit en tornborg i tegel liknande den kungliga borgen i Sölvesborg men mindre. Lyngby Borg revs i slutet av 1400-talet varför vet man inte det finns olika teorier. Den ingick av allt att döma i vad Christer Olofsson kallar “äldre kommunikationssammanhang” och bör då, tillsammans med liknande borgar ha utgjort ett strategiskt skydd längs huvudvägarna. Den väg det här är fråga om kom söderifrån från Vittskövle gick här i Lyngby över ett vadställe i Mjöån fortsatte mot Gärds Köpinge och gick över Köpinge Pråm vidare in i Villands härad. Kanske miste borgen sin strategiska betydelse vid ändringar i vägsträckningar och kommunikationer. Teglet från rivningen lär ha använts vid byggandet av Vittskövle slott. Man vet alltså mycket lite om hur borgen kan ha sett ut. Däremot finns en hel ägaredokument och uppgifter om ägarelängder och ägarebyten genom köp, giftermål, arv, “konservering“, obestånd, etcetera. Även i dessa avseenden är dock uppgifterna delvis ganska osäkra och bygger till en del på antaganden. Lyngby och Skåne var ju danskt på medeltiden och namnen som förekommer i dokumenten klingar naturligtvis utländskt, såsom Moltke (Mölteke), Uffe Olufsen, Offo de Gryndelstada (Gringelstad), Galen, Truidsen etcetera. Den förste ägaren, som dokumenterats ordentligt, hette Niels Bendiksen (Bendicsön). Lyngby var av allt att döma en viktig ort på medeltiden. Slottsbacken har i gångna tider – och kanske också senare i folktron omgärdats av mystik och historier om spökerier. Det har sagts att ett fyrspann, draget av svarta hästar synts och bullrat på gamlegårdsvägen öster om backen. Ett försök till utgrävning, som gjorts under 1940-talet och där utgrävningshålet fortfarande finns kvar sägs ha fått avbrytas för att röster inifrån backen uttalat varningar. En eller flera av utgrävarna påstods så sent som på 1950-talet ha avlidit strax efter utgrävningsförsöket.Källa: Everöds by – Historik

Translate »