Luffaregrottan

Luffare Grottan

Luffaregrottan användes flitigt förr om man inte fick husrum hos någon av bönderna.Det sägs att kyrkoherde Dahlstedt från Näsums kyrka en gång under senare delen av 1890-talet varit här och välsignat grottan.

Translate »