Lindesgården

Lindesgården flyttades till sitt nuvarande läge i etapper mellan 1953-1982.Gården består av en i det närmaste kringbyggd anläggning med öppning mot väster. Brukningslängan den östra delen inrymmer allmogesamlingar den norra delen samlingslokaler samt lantbruksutställningar den södra delen personalbostad och hantverksutställningar.Källa:Riksantikvarieämbetet

Booking.com
Translate »