Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lastar-Annas Stuga

Lastar-Annas Backstuga

Backstugan i Broby är  sannolikt uppförd under senare delen av 1800-talet. Här bodde Anna och Sven med sina sex barn kring sekelskiftet. Sven som arbetade vid stationen kallades allmänt ”Lastar-Sven” . När han reste till USA 1903 stannade Anna kvar i byn med barnen.  Meningen var att hon och barnen skulle följa efter när Sven kunde skicka biljetter till dem. 1912 dog Sven i USA och Anna blev ensam kvar att själv försörja och uppfostra barnen. Anna försörjde sig med att tvätta och stryka åt folk i Broby. Anna bodde i stugan in på 1930-talet. Utdrag ur Börje Stenslers dokumentation. Backstugusittarna är resultatet av folkökningen under 1800-talet. Den är lavinartad och helt utan motstycke i vårt lands historia.Eftersom större delen av landets befolkning bor på landsbygden är det framför allt dessa som drabbas av befolkningsöverskottet. De små jordbruken kan inte försörja de stora barnkullarna och många hemmasöner och döttrar lockas av Amerikas möjligheter. Så startar den stora utvandringen som skulle komma att beröva – eller befria – Sverige från över en miljon invånare. Men trots detta är vårt land utan tvivel överbefolkat och ur stånd att ge människovärdig försörjning åt alla. De flesta ”överblivna” är bondebarn, som ofrivilligt tvingas deltaga i ett gökungedrama, som degraderar dem till fattighjon, lösdrivare eller backstugusittare. Bostaden kan se ut hur som helst och kan definieras ‘Bostad på mark som han/hon icke äger som uppförts och bebos med markägarens goda minne, skriven på markägarens mantal’. Dessa backstugusittare utgör en arbetskraftreserv som bönderna har god nytta av men som man inte har något som helst ansvar för. De får försöka klara sin försörjning bäst de kan. En del etablerar sig som hantverkare.

Translate »