Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Lägsta punkten

Sveriges lägsta punkt

En plats i Kristianstads vattenrike utanför Kristianstad, strax intill E22, är idag Sveriges lägsta markpunkt som inte är grävd. Marknivån är 2,41 meter under havsnivån. Punkten är belägen på botten av det som en gång var Nosabyviken, en vik till Hammarsjön, men som torrlades av John Nun Milner på 1860-talet. På platsen finns informationstavlor och en markör som bland annat visar havsnivån.Platsen i Kristianstad hålls torrlagd av en pump. Det finns inga naturliga platser under havsnivå i Sverige, eftersom de normalt fylls med regnvatten.Källa:Wikipedia

Translate »