Gamla kyrkans grund

Sancti Johannis Baptistae kyrka (Johannes döparens kyrka), även kallad Sankt Hans eller Gamla kyrkan, är en tidigare kyrkobyggnad i Landskrona, numera ruin.Kyrkan invigdes 1424, bara 10 år efter att Landskrona fått sina stadsprivilegier. Denna kyrka var störst i Skåne efter Lunds domkyrka. Sista gudstjänsten hölls 1755 varefter den revs i slutet på 1700-talet av militära skäl. Vid en eventuell belägring av det närliggande citadellet fruktade stadens kommendant att fienden skulle kunna hissa upp kanoner i kyrktornet. Dess ersättare Sofia Albertina kyrka (ritad av Carl Hårleman) är en av få svenska icke-domkyrkor med två torn.Källa:Wikipedia

Translate »