Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kungshögarna

Kungshögarna i Oxie

Kungshögarna är två gravhögar från bronsåldern i Oxie socken vilka ligger på en naturlig höjdrygg som gör dem till mycket dominanta inslag i landskapsbilden.De två högarna har varit utsatta för plundring vilket nedgrävningar i högarnas mittpartier vittnar om. Några fynd från gravhögarna är dock inte kända. Högarna ingår i den kedja av bronsåldershögar som sträcker sig från Lund över Fosie och Oxie ner mot Trelleborg. De dateras till cirka 1300 f.Kr.Källa:Wikipedia

Translate »