Kungshög

Kungshögen i Luntertun

Man skulle kunna tro att Kungshögen mitt i det moderna bostadsområdet Pomona uppförts som kälkbacke för traktens barn. Men den mäktiga högen är i verkligheten flera tusen år gammal. Den byggdes en gång över kvarlevorna efter en betydande person i det välmående samhälle, som befolkade denna bygd under bronsåldern. Det faller sig kanske naturligt att tänka sig Kungshögen som en ”stormans” grav, men detta är långt ifrån säkert. Det har visat sig vid utgrävningar av bronsålderns storhögar att de ofta innehåller rikt utrustade kvinnogravar, och mycket tyder på att kvinnan haft en framträdande plats i bronsålderns samhälle.Källa: bjarearkeologi.se

Booking.com
Translate »