Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kungsdösarna

Stora & Lilla Kungsdösen

Stora Kungsdösen denna grav från den yngre stenålderns mellersta period kallas ”dös”, men är en av Skånes tre dubbelgånggrifter. Enkelt uttryckt kan man säga att en dös består av en kammare av stora stenar som bär upp ett takblock. Gånggriften, som är en yngre typ av storstensgrav, har en låg gång som leder in till kammaren. Båda gravtyperna har ursprungligen legat i högar med endast takblocken synliga.Stora Kungsdösen ligger i en låg hög, men takblocken är borta. Ett av dem står lutat mot ett sidoblock. Den västra kammaren är närmast rund, omkring 2 m i diameter. Till den leder en 3 m lång gång. Tre kantställda stenblock förbinder den med den östra gånggriften. Den är rektangulär, 1,4×5 m stor och med en 2 m lång gång. Gånggrifter har använts för flera begravningar.Graven har undersökts 1851 och 1915. Då fann man krukskärvor från flera lerkärl och olika föremål av sten och flinta. Enligt sägnen har det funnits en stig mellan Stora Kungsdösen och Erkes dös i Lilla Isie. Stigen trampades upp när trollen besökte varandra.Omkring 150 m österut finns ännu en gånggrift i en hög. Kammaren är här 2,5 x5 m stor och gången 2,5 m lång. Graven kallas i folkmun ”Lilla Kungsdösen”.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »