Kungsbacken

Kungsbacken är en hög kulle på toppen av den mycket branta kullen har under medeltiden legat en borg. I dag finns dock inga synliga lämningar ovan jorden efter denna anläggning.Borgen har alltså varit uppförd med en omgivande fyrkantig mur. Den Ulf van Järn som omtalas är en tysk sagohjälte, omtalad i de tyska folkvisorna från 1100-talet om kung Didrik och hans kämpar.1972 genomfördes en mindre arkeologisk undersökning på toppen av kullen. Tillräckligt mycket murfragment kom då fram för att visa på att här legat en tegelmurad borg. Ytterst lite daterande fynd gjordes men bland teglen fanns så kallade räfflad tegelstenar. Denna teknik, att man efter en mur var uppförd räffelhögg tegelytan, kan beläggas under en relativt kort tid mellan mitten av 1100-talet till början av 1200-talet.Vid utgrävningar i direkt anslutning till borgkullen har frilagt en stor tegelugn och här har kanske borgens tegel tillverkats.Källa:Wikipedia

Translate »