Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kulturen i Lund

Kulturen i Lund är ett museum och friluftsmuseum som sträcker sig över två kvarter i centrala Lund. Det är beläget vid Tegnérsplatsen nära Lunds domkyrka. Friluftsmuseet är Sveriges näst äldsta efter Skansen i Stockholm.1890 köpte Kulturhistoriska föreningen för södra Sverige s.k. Tollska huset, idag kallat Herrehuset, ett stort bostadshus med damm, trädgård och lusthus. Bostadshuset gavs en ny barockfasad och ett antal andra byggnader flyttades till området. Fyra av dessa skulle berätta om det gamla riksdagssystemet indelat i adel, präster, borgare och bönder. 1892 invigdes som Sveriges och världens andra friluftsmuseum. I byggnaderna visades samlingarna ordnade efter olika teman. Under de kommande åren köptes de intilliggande fastigheterna. Stadskvarteret byggdes upp i omgångar 1907-1930. Idag utgår verksamheten från stora museisamlingar av såväl sydsvenskt kulturhistoriskt material som världskultur. I de drygt trettio kulturhistoriska byggnaderna visas utställningar om kulturhistoria, hantverk, konst och design.Källa:Wikipedia

Translate »