Krutmöllan

Krutmöllan har gammal tradition. Här tillverkades, som namnet anger, krut under 1600-talet. Senare omvandlades Krutmöllan till ordinär mjölkvarn. Anläggningen består idag av tre stora kvarnbyggnader i korsvirke och tegel med både kvarnstenar och valskvarnar. I nära anslutning till dessa finns bostadshus, magasin och ekonomilängor. Byggnaderna härrör till övervägande del från decennierna kring 1800-talets mitt. Stenvalvsbron, som leder över Kävlingeån, är byggd på 1830-talet.Källa Länsstyrelsen.

Foto Rosandra Nilsson
Pos 55.792519, 13.187671
Badplatser i Lund
Matställen i Lund
Sevärt i Lund

Translate »