Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Krubbemölla

Krubbemölla vattenkvarn

I Goyes jordbok av år 1552 redovisas bl.a “Krublocke mölle”. Såvitt man vet är detta första gången namnet Krubbemölla förekommer i befintliga arkivalier. Vattenkvarnen inrättades i “Krubbelyckan”, men vilket århundrade detta skett, vet man ingenting. I varje fall fanns den där är 1552.

Translate »