Järnvägsmuseum

Kristianstads Järnvägsmuseum

Kristianstads Järnvägsmuseum drivs av Regionmuseet i Kristianstad. mfÖSJ är med och stöttar denna verksamhet i ett unikt samarbete kring fordon och anläggningar på Kristianstad Södra järnvägsstation. MfÖSJ står för det praktiska järnvägskunnandet och sköter även om trafiken etc med egen och museets rullande materiel.Enkelt uttryckt så äger Järnvägsmuseet ångloken och vissa av vagnarna, medan mfÖSJ äger vagnar, rälsbussar, lokomotorer, elektroloket mm.Bangården på Kristianstads Södra underhålls av mfÖSJ som även därmed är spårinnehavare för verksamheten.MfÖSJs verksamhet drivs på helt ideell basis, däremot har Järnvägsmuseet/Regionmuseet viss anställd personal för upprätthållandet av museiverksamheten.Museet innefattar även utställning om Kristianstad som järnvägsknut samt naturligtvis flertalet lok och vagnar som står uppställda. Ute på bangården går det att se på olika typer av godsvagnar, banarbetsfordon och kringutrustningar.En helt ny utställning inviges 2013 och den är helt klart värd ett besök.Öppet mellan 13 juni -9 augusti, 12-17! Därefter lördagar och söndagar fram till och med den 13 september, 12-17.

Translate »