Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Klippan ❤️ Företag

Företag i ❤️ Klippan

Klippan är en kommun i södra Sverige med en befolkning på cirka 16 000 personer. Företagandet i Klippan är relativt varierat, med en mix av små och medelstora företag inom olika sektorer. Inom tillverkningsindustrin finns det flera stora företag som är verksamma i Klippan, inklusive Alfa Laval, ett företag som tillverkar värmeväxlare och separationsutrustning, och Vattenfall, ett energiföretag som producerar el och värme. Det finns också flera mindre företag som är specialiserade inom olika tillverkningsområden, som exempelvis design och produktion av textilier. Inom tjänstesektorn finns det också flera mindre företag som är verksamma inom olika branscher, inklusive butiker, restauranger och hotell. Det finns också några större företag som tillhandahåller tjänster inom IT och teknik. Kommunen har också en inkubator för startups och entreprenörer, som erbjuder stöd och rådgivning till nya företag. Det finns också utbildningsinstitutioner som arbetar för att främja entreprenörskap och innovation inom området.

Translate »