Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Klackabacken

Skepparslövs Skansar

Försvarsanläggningen Skepparslövs skansar byggdes under  Skånska kriget 1675-1679. Svenska trupper försökte härifrån hindra den danska hären  att undsätta den sedan tio månader tillbaka belägrade fästningsstaden Kristianstad. Skansarna placerades strategiskt på en höjdplatå med utsikt över hela Kristianstadsslätten. Av de fyra skansarna är två mycket välbevarade. Till befästningen hör också två sammanbindande löpgravar, den ena 65 och den andra 80 meter lång.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »