Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kjugekull

Kjugekull utemuseum

Kjugekull är en urbergsknalle vid Ivösjöns strand cirka tre mil nordost om Kristianstad. Här finns ett hembygdsmuseum med kaffeservering sommartid. Regionmuseet har gjort en utställning som visar besökaren runt i området och berättar om natur- och kulturlandskapets historia.Kjugekulls utemusem skapades av Regionmuseet i samarbete med Villands härads hembygdförening. Det är föreningen som står för tillsynen på utemuseet, som är öppet året runt. Tre olika vandringsleder finns markerade i området.En dag bland Kjugekulls väldiga klippblock, genom bokskogen och ute på de öppna betesmarkerna i sluttningen ner mot Ivösjön brukar vara en oförglömlig upplevelse.För miljoner år sedan låg större delen av Skåne under havsytan. Då stack urbergsknallarna upp som öar. På Kjugekull finns ca 50 jättegrytor med lämningar av krita som visar att knallen är mer än 75 miljoner år gammal. På toppen av berget finns en fornlämning – kanske byggde våra förfäder en borg eller gravhög här.Utsikten från Kjugekull är enastående och vägen upp bjuder på en geologisk tidresa. Det omväxlande landskapet tar oss tillbaka till urtiden då Skåne hade ett tropiskt klimat. Vi ser spåren efter istidens kraftfulla ingrepp i landskapet i form av klappersten och flyttblock.Vi får följa människan i spåren genom årtusendena. Från röset på toppen går man förbi gravhögar och järnålderns domarringar fram till senare lämningar i form av gärdsgårdar och lyckodlingar.Växtligheten är varierande. I de olika naturtyperna trivs många arter av småfågel, bland annat nötväcka, gulsparv och törnskata. Om våren översållas markerna av gullviva, mandelblom och backsippa, längre fram tar ljungen över. I strandskogens kalkrika och fuktiga mark nere vid Ivösjön frodas al, ask och hassel. Under vår och försommar är marken täckt av blommor.Källa: Regionmuseet Kristianstad

Karl XV:s dansbana

Karl XV:s dansbana

Translate »