Karen Geeds borg

År 1553 lät Karen Geed uppföra en borg på en holme.Borgen som han lät uppföra skall ha bestått av fyra grundmurade trevåningshus med sju torn inom en hög stenmur med vindbrygga mellan holmen och fastlandet. Under Skånska kriget på 1670-talet raserades borgen av snapphanarna.
Karen Geeds borgruin är tillgänglig för allmänheten mellan 9-17 varje söndag under sommaren.

Booking.com
Translate »