Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Kaolinbrottet

Kaolinbrottet på Ivön klack

Ivö Klack är en urbergsformation som till största delen täcks av bokskogar. Klackens högsta punkt ligger närmare 134 meter över havet. När kritatidens mäktigaste hav för 100 miljoner år sedan bredde ut sig över det som skulle bli Kristianstadslätten stack Ivö klack upp över vattenmassorna. I havet levde svanödlor, Jättebläckfiskar, hajar och sjöborrar. Fossil av dessa djur har i alla tider lockat forskare och samlare till Ivö. År 1886 upptäckte geologen Gerhard de Geer att det fanns rikligt med kalk och fin kaolin på norra delen av Ivö klack. Kaolin bildas när mineralet fältspat som bland annat finns i granit och gnejs vittrar. Det rena kaolinet är som vit fin lera. Brytningen av kalk och kaolin påbörjades året efter och blev grunden till företaget Iföverket. Råmaterialet fraktades över Ivösjön till Koholmen vid Bromölla. Av kalken tillverkades cement och kaolinet användes till eldfast tegel och porslin. Brytningen av kalk pågick till 1940-talet och brytningen av kaolin till 1960-talet.Brottet på Ivö klack är känt för sina rika fossilförekomster och av flera haj och krokodilarter har påträffats i brottet. Vanligaste fossilen är skal från jättebläckfiskens armar.

Translate »