Jöns Jonsgården

Den välbevarade kringbyggda korsvirkesgården är en del av Signestorps by och gården ligger kvar på sin ursprungliga gårdstomt.Längorna har byggts under en period från 1805 till 1855.Tillsammans ger de en god bild av en större nordvästskånsk gård.Den ålderdomliga karaktären förstärks av de stråtäckta taken och den stensatta gårdsplanen med sin brunn.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »