Jättegraven

Jättegraven, som är en gånggrift i hög. Högen är 16 meter i diameter och drygt 1 meter hög. Kammaren är 5 x 2,5 meter och närmast oval.Den är uppbyggd av tio stenblock. Gången finns i öster och är 5,5 meter lång. I den ligger ett nedfallet takblock. Också i kammarens mitt finns ett nedfallet takblock. Gånggriften undersöktes år 1879 av arkeolog Hans Olof Hildebrand. Han grävde fram flintföremål, bärnstensbitar, träkol, fragment av pärlor samt ett tiotal pärlor i form av dubbeleggade yxor och månskäror. Dessutom fann han ett dekorerat skifferhänge samt sönderslagna ornerade och oornerade lerkärl. I ett av kärlen hittades ett vetekorn.Källa:Svedala

Translate »