Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Järnåldersstaden

Skandinaviens största vikingastad

Järnålders & vikingastaden Lund.Från omkring 100 år f.Kr. fram till någon gång på 1000-talet e.Kr., alltså i mer än 1 000 år, låg staden Lund vid det som nu är Uppåkra sydöst om nuvarande Lund vilket innebär att Lund är en av Skandinaviens absolut äldsta städer. När den romerske kejsaren Augustus beslutade om att skattskriva det romerska folket för 2 000 år sedan så fanns redan den stad som numera är Lund.Under vikingatiden var Lund också med Skandinaviens största vikingastad och sju gånger så stor som Birka i Mälaren som anlades först 900 år senare. Hela staden som var omkring 45 till 50 hektar stor var ett stort maktcentrum som påverkade hela det som numera är sydöstra Skåne.Källa:jonnyochannchristine.se

Translate »