Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Järnåldersgravfält

Järnåldersgravfält vid Albäcksån

Här på Järavallen, vid Albäcksåns utlopp, ligger ett av de få kvarvarande höggravfälten i Skåne. Det består av omkring 45 gravhögar och lika många runda, övertorvade stensättningar. På en hög finns en mittsten och flertalet högar är omgivna av kantrännor. Gravfältet har använts under större delen av järnåldern, från omkring 100 f Kr till 1000 e Kr.Boplatsen som gravfältet hört till har legat i närheten. Det kan ha varit ensamgårdar eller en by med fyra-fem gårdar – var och en med huvudbyggnad för människor och djur och några små uthus.Här har arkeologiska undersökningar gjorts vid flera tillfällen mellan 1809 och 1941. Bland fynden finns en sölja och en hyska av järn, en glaspärla, en sländtrissa och keramikskärvor. Några båtnitar visar att här också funnits en båtgrav.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »