Hyllstofta Ryggåsstuga

Hyllstoftastugan

Ryggåsstugan i Hyllstofta har anor långt tillbaka i tiden. När den nu befintliga byggnaden uppfördes har inte exakt kunnat fastställas, men enligt byggnadssättet torde den mellersta delen (ryggåsstugan) vara byggd i början av 1600-talet.Enligt mantalslängd 1656 bodde festebonden (arrendator, kronobonde) Jens Nielsen på gården, som då hade nr 4, senare nummer 6. I jordeböcker, jordrevningsprotokoll och husförhörslängder kan man följa de olika ägarna och deras familjer samt pigor och drängar fram till 1947. Sedan dess har ryggåsstugan stått obebodd.

Foto Rosandra Nilsson
Dokument Hyllstofta Ryggåsstuga
Pos: 56.142306, 13.258278

Booking.com
Translate »