Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hyllstofta Ryggåsstuga

Hyllstoftastugan

Ryggåsstugan i Hyllstofta har anor långt tillbaka i tiden. När den nu befintliga byggnaden uppfördes har inte exakt kunnat fastställas, men enligt byggnadssättet torde den mellersta delen (ryggåsstugan) vara byggd i början av 1600-talet.Enligt mantalslängd 1656 bodde festebonden (arrendator, kronobonde) Jens Nielsen på gården, som då hade nr 4, senare nummer 6. I jordeböcker, jordrevningsprotokoll och husförhörslängder kan man följa de olika ägarna och deras familjer samt pigor och drängar fram till 1947. Sedan dess har ryggåsstugan stått obebodd.

Translate »