Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hörlinge Ängar

Hörlinge ängar utemuseum

Vieån, eller Verumsån som den också kallas, är en pärla i Hässleholms kommun. Området har ett för Skåne unikt våtmarksområde, Hörlinge ängar, som är mycket attraktivt för rastande och häckande fåglar bland annat tranor, brushane, snäppor och spov.I norra delen av Hässleholms kommun, mellan Vittsjö och Osby, ligger Skeingesjön som från väster får vatten från Vieån och Helge å. Kring båda åarna finns stora och öppna våtmarksområden. Ån och dess dalgång från Vittsjö till Skeeingesjön och Helge å hyser unika kultur- och naturvärden. Hörlinge ängar är ett för hela Skåne unikt våtmarksområde. De riksintressanta ängarna svämmas över under vår och höst och bildar tillsammans med Helge å ett stort deltaområde som är mycket attraktivt för rastande och häckande fåglar. Häckande tranor, brushane, snäppor och spov tillhör gästerna på ängarna. Hörlinge ängar har restaurerats och slås nu årligen, vilket gynnar områdets rika växt- och djurliv.Källa:visithassleholm.se

Translate »