Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Högsmaeken

Unika eken i Högsma

I Högsma växer en egendomlig ek. I stället för ekblad har den långsmala lagerbärsliknande blad.Likt en vanlig ek sätter den ollon på hösten men dessa gror inte.Högsmaeken uppmärksammades redan i slutet av 1860-talet och beskrevs i Botaniska Notiser år 1885 (Persson). Trädet är en hybrid mellan skogsek och bergek och skiljer sig från huvudarterna genom att bladen är övervägande oflikade eller försedda endast med några få inbuktningar i ena kanten. Högsmaeken donerades den 15 maj 1928 till förbundet av apotekare A. E. Gorton. Högsmaeken är fridlyst.Källa:Naturskyddsföreningen i Skåne

Translate »