Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Höga stenar

Gravfält ca 235 x 60-110 meter bestående av ca 19 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 stensättning, 1 domarring och ca 17 resta stenar. Stensättningen är 6 meter diameter och 0,4 meter hög.Domarringen är 9 meter diameter och består av 7 klumpstenar.Källa:Riksantikvarieämbetet

Translate »