Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hofterupsdösen

Hofterupsdösen är en så kallad dös, en stenkammargrav från yngre stenåldern. Den är belägen i strax öster om Hofterups kyrka i Kävlinge kommun. Den består av fyra 1.2 x 1.2 meter breda stenblock som bildar en fyrsidig kammare med ett 1.3 x 1.8 x 1 meter stort takblock. På takblockets ovansida har man funnit så kallade skålgropar. Graven var ursprungligen täckt av en rund eller rektangulär jordhög.Hofterupsdösen har samband med den närbelägna gånggriften Gillhög.Källa:Wikipedia

Translate »