Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Historiska Museet

Historiska museet vid Lunds universitet. Sveriges näst största arkeologiska museum.Lunds universitets historiska museum har runt tio miljoner föremål i sina samlingar, bland andra. fynden från järnåldersboplatsen Uppåkra, varav vissa är utställda i utställningen Barbaricum. Museet har ansvar för omhändertagandet av arkeologiskt material från Skåne, undantaget Lunds stadskärna och Malmö kommun. Museet har även ett regionalt ansvar för kyrklig konst och mynt. År 2008 tog museet över Lunds universitets Antikmuseums samling i samband att Antikmuseet upphörde.

Translate »