Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Herremannabron

En bro och en runsten

Herremannabron är en stenvalvsbro byggd i kallmursteknik, det vill säga utan murbruk. De två valvens form ger styrkan som egentligen blir större med ökad belastning på bron. Vibrationer från biltrafiken innebar att man i efterhand fogade bron med murbruk och till sist fick den stängas, 1980. Då hade bron varit i bruk i ungefär 130 år. Tidigare fanns här ett vadställe, Herremannavadet.Runstenen på andra sidan vägen bekräftar att passagen över Dybäcksån är gammal. Stenen står säkerligen på sin ursprungliga plats och är från vikingatidens senare del, ca 980-1050. Texten lyder på modern svenska: Bror reste denna sten efter sin broder Buse (han var) en mäkta man.Bror och Buse var troligen den danske kungens män och mäktiga i området–herremän. Genom att resa stenen efter Buse markerade Bror sin samhörighet med honom och kungen. Samtidigt understryker Bror att det nu är han som har övertagit den lokala makten. Stenen kan ha ingått i ett vägbygge och kanske ett brobygge över sankmarken kring ån. Bror kan ha avslutat detta arbete och visar sin status genom att resa stenen.På stenen omtalas en tid av stora omvälvningar i Skåne. Tidigare hade landskapet styrts av lokala stormän, nu hade de sydvästra delarna inordnats i det växande kungariket Danmark och styrdes av danske kungens män. Goda kommunikationer var en förutsättning för att kunna hålla samman riket Brors vägbygge kan ha varit en del i detta.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Translate »