Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Helgeandshuset i Vä

Helgeandshuset Kyrkoruin

År 1481 bestämde kung Christian I att ett Helgeandshuset skulle byggas i Vä.Gärds härads prästgilleskulle förestå Helgeandshuset och utse en tillsyningsman som hade anvaret för allmosor och andra gåvor.Gåvorna utgjordes en ekonomisk grund för verksamheten.Förutom kapell brukade Helgeandshusen innehålla sjuk-och fattighus.Så blev det även i Vä.Helgeandshuset brändes år 1569 då hertig Karl anföll Vä.Enligt en rapport från pastorn i Vä innebrändes två personer.Samtidigt meddelades det att Helgeandshuset hyste tio gamla och två barn som låg under bar himmel,då”de fattiga och elendiga människorna”inte hade någonstans att ta vägen.Efter generösa donationer tycks Helgeandshuset ha byggts upp igen.Helgeandshuset har troligen också fungerat som hospital men efter en tid kan det ha skett en sammanslagning.Att det fanns ett hospital i Vä då stadsrättigheterna försvann år 1614 visar kung Christian IV:s beslut att alla vårdbehövande i Vä skulle överföras till det nya hospitalet i Kristianstad.Det samma gällde alla donationer och inkomster vilka tills dess hade tillhört hospitalet i Vä.Helgeandshuset I Vä låg söder om dåtida stadsbebyggelsen.Detta var vanligt under medeltiden på grund av smittorisken vid vården av de sjuka.Idag är endast ruinen av själva kyrkan synlig ovan mark.Murresterna togs fram år 1914.De tjocka gråstensmurarna visar en kyrkobyggnad med långhus och ett rakt avslutat kor.Hur övriga delar av anläggningen har sett ut är än så länge inte känt.Källa:Länsstyrelsen Skåne.

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 55.988250, 14.085278
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »