Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Hbg Skolmuseum

Helsingborgs Skolmuseum

Museet grundades 1985 och är inhyst i Helsingborgs första egentliga folkskolebyggnad, Östra skolan från 1866, som är belägen strax norr om Slottsvångsskolan vid Bergaliden i Helsingborg. Museet har 300 kvadratmeter utställningsyta, som visar folkskoleväsendets utveckling, bland annat genom rekonstruktioner av skolmiljöer, exempelvis klassrum, sysal och träslöjdsal. Även förvaltningsdelar från folkskoletiden är återskapade, som en överlärareexpedition och skolläkarmottagning. Museet fokuserar sin verksamhet på skolans utveckling i Helsingborg och dess närmaste omgivningar. I museets samlingar ingår bland annat 3 000 fotografier, 2 500 skolplanscher, över 12 000 läroböcker och 3 500 andra föremål från 1800-talet fram till idag.Källa:Wikipedia

Translate »