Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Härlövs borg

Härlövsborg

Härlövs borg anlades under tidig medeltid sydost om Lillö kungsgård. En kraftig kulle erinrar om den befästa gården som förstördes på 1400-talet under Karl Knutsson Bondes skånska fälttåg. Den återuppfördes några hundra meter norr om sin ursprungliga plats. Enligt kartor i Krigsarkivet från 1676 och 1678 kallas platsen Gamble Hofgård. På en ägokarta från 1740 över Lillö kungsgård framträder borgruinen.Enligt tidningsartiklar från 1930-talet skall vallgraven ha varit synlig in i detta sekel.Källa:Riksantikvarieämbetet

Foto Rosandra Nilsson
Pos: 56.030611, 14.127694
Badplatser i Kristianstad
Matställen i Kristianstad
Sevärt i Kristianstad

Translate »