Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Häckeberga kvarnruin

Häckeberga kvarn, också kallad Vannmöllan, omnämns första gången i prästrelationerna 1624, som Hieckebierig Mölle. År 1724 kallas kvarnen ”Gamla Häckeberga mölla”, vilket tyder på att den redan då var gammal.Kvarnen var uppförd i tre plan i tegel på gråstensgrund. Den hade tre kvarnar och två krossar. Kvarnen låg nära Höje å och drevs med ett vattenhjul av underfallstyp. Senare kompletterades hjulet med en råoljemotor. Vattnet dämdes upp i en damm drygt 300 meter öster om gården och leddes i en kanal till reglerdammen. Denna försåg även översilningsängarna med vatten.Källa:Länsstyrelsen Skåne

Foto Rosandra Nilsson
Gängesvägen
Pos: 55.595028, 13.419611
Badplatser i Lund
Företag i Lund
Matställen i Lund
Sevärt i Lund

Translate »