Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Gundrastorp

Gundrastorps kvarn och Ekholmens såg är befintliga i varsin församling, bara ån delar dessa bägge åt, den förstnämnda i Vittsjös församling och Ekholmens såg i Verums församling.Längs Vieån, som lite längre bort mynnar ut i Helge å, ligger detta natursköna utflyktsmål. Redan på 1500-talet ska det ha funnits en kvarn här i Gundrastorp, på den tiden var det en. skvaltkvarn. Åtskilliga tvister och domar har gjort att kvarnen fugerat som både som. mjölkvarn och sågverkskvarn. Ända fram till 1958 var kvarnen i drift och vem vet, den hade kanske varit det ännu om inte axeln till vattenhjulet brustit då.Ca.1780 byggdes Ekholmens såg, bredvid själva sågen fanns också en skvaltkvarn för husbehov. Även här var det så att vattenhjulet brast 1957 och såganläggningen togs då ur drift.1976 restaurerade Hässleholms kommun de båda anläggningarna och 1977 tog Wittsjö hembygdsförening över skötseln av dessa anläggningar. Värt att nämnas är också att det under andra världskriget var en försvarsanläggning vid den västra delen av bron.Källa:Wittsjö Hembygdsförening

Translate »