Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Gudahagen

Kyrkebacken

På krönet av en rullstensås, med Holjeån slingrande nedanför, ligger en märklig fornlämning från vikingatiden. Hundratalet stora stenflisor har rests och bildar en nästan kvadratiskt inhägnad. Det är en imponerande och märklig anläggning, så märklig att kungen, Gustav VI Adolf, reste hit för att se den med egna ögon. Han donerade också pengar till den första arkeologiska undersökningen.På gamla kartor och i folkmun kallas fornlämningen ”Gamla kyrkogård med Backar” eller ”Kyrkbacken”. Det finns en uppgift, från slutet av 1600-talet, som säger att ”Emillan Näsum ock en bye som kallas Eshekierr skall hafwa waret… een annan Kiörckia bygd, kallat Mariae Kiörckia”. På 1600-talet skrevs också ner texten till en ballad, som handlar om riddar Lave Lodmanson, hans fästmö Hoffred och hennes älskare Ingemar. Hoffred och Ingemar sökte skydd i Mariakyrkan, men Lave lät bränna ner templet. Kyrkklockorna föll ner i Holjeån och i ”Kyrkekorran”, mossen nedanför kyrkbacken.De utgrävningar som har gjorts har inte avslöjat några spår efter en gammal kyrka, men däremot två medeltida gravar, en från omkring 1050 och en som daterats till 1240-1430. Den yngsta graven innehöll skelettet av en ung kvinna, som såg ut att ha blivit begravd i all hast, i en lite för kort grav. När kvinnan begravdes fanns socknens kyrka och kyrkogård i Näsum, så varför begravdes hon inte där?På 1930-talet började namnet ”Gudahagen” användas, och 1967 gjordes den första arkeologiska undersökningen av fornlämningen; den senaste genomfördes 1972. Undersökningarna har visat att platsen användes som gravplats redan under bronsåldern, men att det var först under romersk järnålder (0-400 e.Kr) som man regelbundet började använda den för begravningar. Under vikingatiden byggdes den kraftiga hägnaden av sten.Kanske har platsen inte enbart använts för begravningar. Mossen nedanför kan mycket väl ha använts som en offermosse, och från Holjeån leder två ramper av sten och jord upp till anläggningen. Det är inte omöjligt att Kyrkbacken, Gudahagen, en gång varit en mycket viktig samlingsplats för bygdens folk vid begravningar, religiösa högtider, ting och marknader.

Translate »