Turistattraktioner i Skåne

Pärlor i Skåne

Grydå kanal

Grydå kanal är ca 1250 meter lång 1,5 meter bred och 1 – 1,5 meter hög. Kallmurade kanter. Kanalen är anlagd omkring 1860 i ett sjösänkningsföretag för att möjliggöra sänkning av Rolstorpssjön för att frilägga mer mark till odling. På en 36 m lång sträcka är kanalen överbyggd med en tunnel. Grydå tunnel är 36 meter lång 1,6 meter bred och 1,4 meter hög bestående av ett slaget valv av sprängsten. Kanalen användes till flottning av timmer till sågverket i Stora Björkeröd. Grydå kanal byggdes på initiativ av Truls Månsson och Per Månsson samt Niklas Olsson.

Translate »