Gravlunden

Gravfältet härstammar från järnåldern, är det första beviset på ett samhälle vid åsens fot. Fältet återupptäcktes först i slutet av 1800-talet, då bönderna drev upp sina svin till ekdungen för att äta ekollon och då rotade fram gravstenarna.Arkeologiska undersökningar 1928 resulterade i att man fann brända människoben, träkol, prydnadsföremål och krukskärvor. Nya undersökningar 1986 visade, att gravfältet innehåller 53 fornlämningar i form av stensättningar, skeppssättning, kantställda stenar och stensamlingar, men sannolikt har fältet varit avsevärt större innan järnvägs- och vägbyggen raserade fornlämningarna. Gravfältet tillkom för ca 2000 år sedan.På gravfältet byggdes vid sekelskiftet ett danspalats, som brann ner 1930. Äldre åstorpsbor sade då, att det var straffet för att man dansade på förfädernas gravar.Källa:Åstorps hembygdsförening

Translate »